List of Tribal and Folk Dances in India GK


Tribal and Folk Dances in India List

States Dances
Maharashtra Kathakeertan, Lezin, Dandaniya, Tamasha, Gafa, Dahikala, Lavani, Mauni, Dasavtar.
Karnataka Huttari, Suggi Kunitha, Yakashagana
Kerala Kaikottikali, Kaliyattam, Tappatikkali
Tamil Nadu Kolattam, Pinnal Kolattam, Kummi, Kavadi, Karagam
Andhra Pradesh Ghanta Mardala, Veedhi Natakam, Burrakatha
Orissa Ghumara Sanchar, Chadya Dandanata, Chhau
West Bengal Kathi, Chhau, Baul, Kirtan, Jatra, Lama
Assam Bihu, Khel Gopal, Rash Lila, Tabal Chongli, Canoe
Punjab Giddha (women), Bhangra (men)
Jammu & Kashmir Rauf, Hikat
Himachal Pradesh Jhora, Jhali, Dangli, Mahasu, Jadda, Jhainta, Chharhi
Haryana Jhumar, Ras Leela, Phag dance, Daph, Dhamal, Loor, Gugga, Khoria, Gagor
Gujarat Garba, Dandiya Rass, Tippani, Gomph
Rajasthan Ginad, Chakri, Gangore, Terahtaal, Khayal, Jhulan Leela, Jhuma, Suisini
Bihar Jata Jatin, Jadur, Chhau, Kathaputli, Bakho, Jhijhiya, Samochakwa, Karma, Jatra, Natna
Uttar Pradesh Nautanki, Thora, Chappeli, Raslila, Kajri.
Error: View dc46e4cc3t may not exist